MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ GÖRDES MESLEK YÜKSEKOKULU 

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO  

HİZMETİN ADI  

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER  

HİZMETİN  

TAMAMLANMA  

SÜRESİ  

(EN GEÇ)  

1  

Yurt içi Ve Yurtdışı

Görevlendirmeler  

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe  

10 Gün   

2  

Öğretim Görevlisi

Başvuru İşlemleri  

Dilekçe, Özgeçmiş, mezuniyet belgesi, transkript, ALES sonuç belgesi, Y.Lisans Belgesi veya alanı ile ilgili iki yıl tecrübe belgesi, nüfus cüzdan sureti, 2 fotoğraf  

İlan edilen tarihler içerisinde  

3  

İzin İşlemleri  

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden İzin formu

1 gün  

4  

Öğrenci Yeni Kayıt

İşlemleri   

 

E-devlet üzerinden  

İlan edilen tarihler içerisinde  

5  

Kayıt Yenileme  

Elektronik ortamda (UBS) üzerinden ders seçimlerinin yapılması, harç ücretlerinin yatırılması. ( sadece II.öğretim öğrencileri )

Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde  

6  

Kayıt Dondurma  

İşlemleri  

Dilekçe

1 hafta  

7  

Ders Muafiyetleri  

Dilekçe, muafiyet istediği derslerin ders içerikleri, transkript  

1 hafta  

8  

Yatay Geçiş İşlemleri  

Dilekçe, ders içerikleri, transkript  

1  gün

9  

Burs – Kredi İşlemleri  

Başvuru formu

Başvuru bitiminden itibaren 15 gün  

10  

Dikey Geçiş İşlemleri  

Dilekçe

1 gün  

 

  

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ GÖRDES MESLEK YÜKSEKOKULU 

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO  

HİZMETİN ADI  

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER  

HİZMETİN  

TAMAMLANMA  

SÜRESİ  

(EN GEÇ)  

11

 

Sınavlar  

 

Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde  

12  

Tek Ders Sınavı  

 

Dilekçe  

Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde  

13  

Ek Sınav Hakkı   

 

Dilekçe  

Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde  

14  

Öğrenci Staj İşlemleri  

Dilekçe, ilgili birimin staj yönergesindeki evraklar  

2 ay  

15

Öğrenci Belgesi  

İstek üzerine, e-devlet sistemi üzerinden

10 dakika

    16

Mezuniyet İşlemleri (Diploma)  

 

 Öğrencinin mezun durumda olması

 

15 gün içerisinde

 17  

Öğrenci Kayıt Silme Ve

İlişik Kesme  

Dilekçe

1 gün  

 

 

 

 

 

 

 

 

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ GÖRDES MESLEK YÜKSEKOKULU 

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO  

HİZMETİN ADI  

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER  

HİZMETİN  

TAMAMLANMA  

SÜRESİ  

(EN GEÇ)  

18  

Personel Maaşları, Ek  

Ödemeler Ve Yolluk  

Harcırah İşlemleri  

  

Dilekçe, personel hareketleri onay belgesi  

5 gün  

19  

Arşiv İşlemleri  

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden

1 yıl  

20

Taşınır Mal Kayıt

Kontrol İşlemleri  

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri  

  

Giriş belgesi(Fatura-Üretim Maliyet Raporu-Hibe teslim alma formu-devir çıkış Taşınır İşlem Fişi-) Taşınır İstek Belgesi- Taşınır İşlem Çıkış FişiZimmet Raporu-Dayanıklı Taşınırlar listesi Devir İstek Formu-Taşınır  İşlem Fişi devir çıkışı- (Taşınır Mal Yönetmeliği 16 ve 24. maddeleri)  

  

3 işgünü  

 

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri  

:  

İkinci Müracaat Yeri  

:  

İsim  

: Rüçhan ARAS

İsim  

: Yrd. Doç. Dr. Ercan UŞUN

Unvan  

: Yüksekokul Sekreteri  

Unvan  

: Yüksekokul Müdürü  

Adres                   

: MCBÜ Gördes MYO Müdürlüğü  

Adres  

:MCBÜ Gördes MYO Müdürlüğü  

Tel.                      

: 0 236 547 1898

Tel.  

: 0 236 547 1898   

Faks                    

: 0 236  547 4031

Faks  

: 0 236 547 4031

 

 
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik