Mehmet Gürbüz
Yüksekokul Sekreteri
Mustafa Emre
Şef
İdari ve Mali İşler


Hasan Ertaş
Ayniyat Saymanı
Müşerref Celep
Bilgisayar İşletmeni
Evrak Kayıt - Personel İşleri
Abdullah Fidan
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri

Hakan Sarı
Şef
Öğrenci İşleri
Muhammet Uzun
Yardımcı Hizmetli
Cevdet Kurt
Kor. ve Güvenlik
Memduh Celep
Kor. ve Güvenlik
Hakkı Uzman
Kor. ve Güvenlik
Gülcan Karabaş
Sürekli İşçi - Yardımcı Personel
Emine Kart
Sürekli İşçi - Yardımcı Personel
Mehmet Gökkaya
Sürekli İşçi - Yardımcı Personel
İsmail Taşpınar
4-B'li Sözleşmeli Personel
Necip Ceylan
Sürekli İşçi - Güvenlik Personeli
Fatma Akar
Sürekli İşçi - Güvenlik Personeli
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik